O nama

NAJAVA: 60 godina Milana Mladenovića: rok poezija kao pozorišna inspiracija
2018. je godina u kojoj bi Milan Mladenović napunio 60 godina.
Fast Forward mu posvećuje projekat radionica u kome će učesnici (i ovog puta srednjoškolci!) istraživati poeziju EKV kao moguću inspiraciju za scensko stvaralaštvo.
Radionice će se održavati tokom januara i februara 2o18. uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu Beograda.

fflogoFastForward je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja kulture i umetnosti kao sredstava za rešavanje društvenih problema.

Ciljevi FF su: unapređenje kulturnog života, promovisanje kulture kao aktivnog činioca društvenog života, nalaženje kreativnih modela za rešavanje društvenih problema, mobilisanje kulturnih radnika na planu društveno odgovornog ponašanja, promovisanje mladih stvaraoca, približavanje kulture marginalnim grupama i ruralnim sredinama, edukacija građana o značaju razvoja kulture, širenje kulturnih mreža i međunarodne kulturne saradnje, pomaže inkluziju marginalnih grupa preko kulturnih modela.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva FF naročito:

  1. producira, distribuira i promoviše kulturne sadržaje koji imaju za cilj lociranje ili rešavanje nekog društvenog problema
  2. organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti kulture i umetnosti
  3. organizuje škole i radionice iz oblasti umetnosti i kulture za: marginalne grupe, nacionalne manjine, decu, mlade i ostale grupe koje pogađa neki društveni problem
  4. organizuje manifestacije posvećene širenju rezultata rada i istraživanja Udruženja
  5. objavljuju publikacije u štampanoj i elektronskoj formi u domenu delatnosti Udruženja, a u skladu sa zakonom o izdavačkoj delatnosti
  6. sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu u kreiranju zajedničkih kulturnih programa na temu gorućih društvenih problema.

Projekti koje je FF do sada realizovao su namenjeni osobama sa invaliditetom (projekat: “Kruševačko pozorište za slepe”) i teško oboleloj deci (projekat: “Komadić senke“).

Projekti u kojima je FF bio partner su posvećeni mladima: u projektu sa belgijskim partnerom Maison des Jeunes Vaniche organizovana je  saradnja omladinskih grupa iz Srbije i Belgije na kampu u Kruševcu, a u saradnji sa Studiom glume Maska, FF je učestvovao kao nosilac umetničkog dela produkcije četiri pozorišne predstave sa omladincima.