Kapaciteti i iskustvo

kapacitetiPozorište

Fast Forward je osnovala grupa pozorišnih umetnika, a pozorište je oblast u kojoj organizacija ima svoje najjače potencijale.

Vladimir Popadić i Jelena Popadić Sumić imaju veliko iskustvo u pozorišnoj praksi, kao i kontakte sa skoro svim profesionalnim i amaterskim pozorištima u Srbiji i sa većinom profesionalaca iz ove oblasti.

Svi projekti koje je FF do sada radio su iz oblasti pozorišne umetnosti (produkcija pozorišne predstave i organizacija izvođenja: projekat “Komadić senke”, inkluzija slepih: “Kruševačko pozorište za slepe”, pozorišne radionice i rad sa mladima: projekti “Umetnost zajedničkog života…” i saradnja sa Studiom glume Maska; rad sa osetljivim grupama: projekat “Resocijalizacija kroz glumu”).

FF održava bliske partnerske odnose sa Kruševačkim pozorištem.

Zahvaljujući isksutvu svojih članova, saradnji sa profesionalnim pozorištima, i velikom broju spoljnih saradnika, FF ima kapacitete da realizuje svaki pozorišni projekat.

Televizija

Fast Forward do sada ima realizovan jedan dokumentarni film (“Sloboda i strah”), koji je rađen u okviru evaluacije projekta “Umetnost zajedničkog života van granica”.

U toku je izrada još dva dokumentarna filma, a u strategiji razvoja FF je predviđeno veće angažovanje organizacije u oblasti televizije i dokumentarnog programa.

Rad sa decom i mladima

Tokom dugoročne saradnje sa Studiom glume Maska, FF je jačao svoje kapacitete u radu sa decom i mladima. U projektu “Umetnost zajedničkog života van granica”, ti kapaciteti su dokazani u vođenju pozorišnih radionica, kao i u organizaciji čitavog kampa (smeštaj, ishrana, ekskurzije, susret sa lokalnim vlastima, zabavni program…).

FF je rad sa mladima realizovao i u projektu “Kabare u VPD”, u radu sa maloletnim osuđenim licima.

Profesionalno, skroro svi članovi FF su upućeni na rad sa decom i mladima, ili rad za decu i mlade.

Osetljive grupe

Rad sa osteljivom grupom (maloletna osuđena lica) realizovana je kroz saradnju sa Vaspitno-popravnim domom u Kruševcu i odvijala se na projektu “Kabare u VPD”. Saradnja sa VPD je unapređena izvođenjem predstave “Sloboda i strah” (u okviru projekta “Umetnost zajedničkog života…”) za štićenike Doma.

Doprinos inkluziji slepih, FF je učinio kroz projekat “Kruševačko pozorište za slepe”.

Ovim projektom je uspostavljena saradnja sa Savezom slepih i planirano je da se nastavi sa projektima koji će pomoći inkluziju ove populacije.