Resocijalizacija kroz glumu

Projekat “Resocijalizacija kroz glumu” je doprineo u vaspitnom radu sa grupommaloletnih osuđenih lica kroz rad na pozorišnoj predstavi “Kabare”. Radom na ovom projektu članovi FF su stekli iskustvo u komunikaciji sa pripadnicima ove osetljive grupe, kao i bolji uvid u njihov način života, poreklo i potrebe koje imaju.

Informacije koje smo dobili iz VPD govore da su svi korisnici projekta (izuzev jednog) nakon realizacije pokazali pojačanu želju za resocijalizacijom, i da je većina njih uspešno okončala svoju vaspitnu meru boravka u VPD.

klanjanje_na_kraju_predstave_t2

Pogledajte foto album vezan za ovaj projekat OVDE…